Presentation of the Fiber Link Moldova-Romania Inauguration event


Press Release

of the Fiber Link Moldova-Romania Inauguration event
(Chisinau, Moldova, 20-21 May 2010)Reţeaua Informaţională pentru Ştiinţă şi Educaţie din Moldova – RENAM (Research and Educational Networking Association of Moldova), fondată în anul 1999 de Specialiştii Centrelor Informaţionale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Universităţilor principale, este în pragul unui eveniment remarcabil. La 20 mai curent, începând cu ora 9.00, în incinta Universităţii Tehnice a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 168),  a avut loc inaugurarea Canalului optic  (Fiber Linc) Republica Moldova – România, conectat la reţeaua academică transeuropeană GEANT. Astfel,  sfera ştiinţei şi educaţiei din ţara noastră se va completa cu un canal puternic  de 10 Gbps, de 30 de ori mai mare decât în anul precedent 2009, ceea ce permite de facto  integrarea în spaţiul european de cercetare, din care fac parte în prezent 35 de state.


La această realizare de performanţă au contribuit  prin granturile sale Consiliul Ştiinţific NATO şi Comisia Europeană, graţie cărora a fost creată şi dezvoltată o infrastructură modernă de comunicaţii optice şi fără fir (wireless) pentru e-ştiinţă, e-educaţie şi e-medicină din Moldova. În anul 2009 RENAM a început cooperarea cu Asociaţiea Europenă DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) în cadrul proiectului GEANT 3. Scopul final trasat de RENAM ţine de realizarea strategiilor ştiinţifico-educaţionale în crearea componentelor fundamentale a Societăţii Informaţionale Naţionale.


Vă mai informăm că infrastructura RENAM, ca parte componentă a celei naţionale şi globale Internet, a fost creată şi dezvoltată în baza cooperării Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Universităţilor principale din ţară (USM, UTM, ASEM, UASM, UPS „I.Creangă”, USB „A. Russo ”, USMF „N. Testemiţanu” etc.) cu suportul considerabil al granturilor internaţionale (NATO, UE etc.). dispune de o infrastructură dezvoltată de  transport date, comună pentru instituţiile de cercetare, învăţământ superior şi medicină, la care zilnic sunt conectate peste 10 mii calculatoare, incluzând  reţelele locale ale AŞM, a universităţilor şi instituţiilor medicale, la care au acces peste 80% din numărul total de cercetători ştiinţifici, profesori, doctoranzi şi studenţi din ţară. În acţiune permanentă sunt lucrările de extindere a reţelei în teritoriul ţării şi de conectare la reţeaua RENAM a altor instituţii de cercetare, medicale şi universităţi din Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat, Taraclia.


La inaugurarea Canalului optic Republica Moldova – România au participat reprezentanţi ai Comisiei Europene, Consiliului Ştiinţific NATO, altor structuri europene ca TERENA, DANTE, CEENET, NREN (National Research and Educational Network – Reţeaua Naţională pentru Ştiinţă şi Educaţie) naţionale dintr-un şir de state, deci toţi acei care au contribuit direct ca acest eveniment să se producă (finanţare, expertizare, consultanţă). Au fost prezenţi la manifestare şi reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului RM, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, universităţilor din ţară, toţi acei care-şi leagă speranţe mari de viitorul unei societăţi informaţionale.


Ceremonia de inaugurare Canalului optic Republica Moldova – România a avut loc la deschiderea celei de a III-a Conferinţe Internaţionale cu genericul "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică" (ICTEI–2010), manifestări organizate în cadrul Săptămânii TIC in Moldova (17-23 mai 2010).